ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Dotacje

Oferujemy sukcesywną pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej i zarządzaniu projektami, które otrzymały wsparcie. Nasi specjaliści gwarantują wysoką jakość usług w kwestii wyboru najlepszych rozwiązań koncepcyjnych, technicznych oraz w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami pośredniczącymi w rozdysponowywaniu środków dotacyjnych.

Szkolenia

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia otwarte, zamknięte dostosowane do potrzeb klienta, szkolenia połączone z imprezami integracyjnymi, a także szkolenia bezpłatne dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa. Szkolenia są przeprowadzana przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych szkoleniowców.

Konsultacje

Celem ECDS Polska jest wsparcie doradcze Naszych Klientów umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ich rozwój oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Gimnazjum nr 13

Młodzi do pracy

Klaster Otoczenia BiznesuKlaster Instytucji Otoczenia Biznesu to lider klasteringu we wschodniej części naszego kraju. Suma potencjałów 25 podmiotów zaangażowanych w tworzenie tej inicjatywy zainicjowała zawiązaniem trwałej struktury współpracujących ze sobą instytucji otoczenia biznesu, stanowiąc o atrakcyjności oferty Biznes Klastra. Członkowie klastra to przedsiębiorcy kooperujący na rynku usług okołobiznesowych, konsultingowych, marketingowych, poligraficznych, prawnych oraz szkolnictwa wyższego.

Celem i zarazem misją Wschodniego Klastra Budowlanego jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy. Funkcjonowanie Wschodniego Klastra Budowlanego opiera się na pełnej współpracy między firmami oraz na budowaniu wzajemnych relacji z jednostkami administracji państwowej i środowiskiem naukowo-badawczym.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to organizacja zrzeszająca podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Skupia on przedstawicieli branży świadczących usługi i produkty turystyczne (m.in. turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, turystyka biznesowa, turystyka rekreacyjna, itp., baza noclegowa - hotele, kwatery agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy, hostele oraz gastronomia).