ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Dotacje

Oferujemy sukcesywną pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej i zarządzaniu projektami, które otrzymały wsparcie. Nasi specjaliści gwarantują wysoką jakość usług w kwestii wyboru najlepszych rozwiązań koncepcyjnych, technicznych oraz w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami pośredniczącymi w rozdysponowywaniu środków dotacyjnych.

Szkolenia

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia otwarte, zamknięte dostosowane do potrzeb klienta, szkolenia połączone z imprezami integracyjnymi, a także szkolenia bezpłatne dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa. Szkolenia są przeprowadzana przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych szkoleniowców.

Konsultacje

Celem ECDS Polska jest wsparcie doradcze Naszych Klientów umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ich rozwój oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Aktualności

W związku z realizacją projektu: „Aktywna szkoła na piątkę” o numerze RPO.03.01.02-20-0343/19, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego firma ECDS Polska Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na poniższe artykuły biurowe... (więcej)