ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Szkolenia

Nasze szkolenia kierujemy do firm i osób fizycznych, które chcą nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności, by odnieść sukces zawodowy i osobisty. Szkolenia organizowane przez ECDS Polska to gwarancja najwyższej jakości, poziomu merytorycznego oraz atrakcyjnej formuły. Współpracujemy z cenionymi, doskonale przygotowanymi merytorycznie i praktycznie szkoleniowcami.

 W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, proponujemy naszym Klientom bogatą ofertę usług szkoleniowych, zawierającą szkolenia otwarte, zamknięte dostosowane do potrzeb Klienta, szkolenia połączone z imprezami integracyjnymi, a także szkolenia bezpłatne dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa.

W ramach swych usług oferujemy także przygotowanie kompleksowych projektów szkoleniowych, na które pozyskujemy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), zapewniamy ich organizację, realizację, a także prowadzimy ewaluację i rozliczenia.
 
Tematyka szkoleń organizowanych przez Firmę ECDS Polska sp. z o.o.:
 • Efektywne zarządzanie i kierowanie konfliktem  
 • Rozwój i wzmocnienie pewności Siebie
 • Techniki negocjacji  
 • Trening rozwoju kreatywności
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Komunikacja społeczna
 • Rozwój motywacji
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie stresem
 • Skuteczny zaopatrzeniowiec
 • Techniki sprzedaży
 • Telemarketing
 • Trudne Rozmowy z Pracownikami
 • Projektowanie ścieżek rozwoju pracowników  
 • Wdrażanie systemów zarządzania zasobami ludzkimi  
 • Zarządzanie Kompetencjami w Firmie  
 • Zarządzanie Szkoleniami w firmie
 • Efektywne delegowanie zadań
 • Efektywne motywowanie pracowników
 • Zarządzanie konfliktami