ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Projekty EFS

  Przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje zapraszamy do współpracy przy realizacji wspólnych Projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Korzyści ze współpracy:

  • profesjonalna obsługa i wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków,
  • przygotowanie projektu pod zdefiniowane potrzeby organizacji i pracowników,
  • wysoka jakość świadczonych usług w ramach projektu,
  • kompleksowy rozwój,
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych,
  • długofalowy rozwój pracowników.

 Firma ECDS Polska posiada doświadczenie w związane z pozyskiwaniem środków i realizacją projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2004-2006, a także 2007 – 2013. Świadczą o tym zrealizowane Projekty, a także Projekt, który jest w trakcie realizacji.

 O sukcesie Projektów realizowanych w ramach EFS świadczą nie tylko rezultaty twarde (ilość dni szkoleniowych, ilość przeszkolonych osób), ale również rezultaty miękkie (zmiana postaw i zachowań, wzrost umiejętności).

 Firma ECDS Polska posiada także bogate doświadczenie w organizacji szkoleń dofinansowanych ze środków EFS realizowanych w formie podwykonawstwa.