ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Projekt: Podnoszę kwalifikacje – jestem dobrym pracownikiem”, nr Projektu: RPO.03.03.01-20-0092/16

Zapytania ofertowe do pobrania:

Zapytanie dot. wynajmu sali szkoleniowej.

Zapytanie dot. wyłonienia dwóch trenerów  do poprowadzenia zajęć przedstawionych w niniejszym zapytaniu.

Rozeznanie cenowe na odzież roboczą dla osób  realizujących staże na stanowisku dekarz

Rozeznanie cenowe na odzież roboczą dla osób  realizujących staże na stanowisku fryzjer

Rozeznanie cenowe na odzież roboczą dla osób  realizujących staże na stanowisku monter zabudowy i robót wykończeniowych


Rozeznanie cenowe na artykuły dla montera zabudowy i robót wykończeniowych

Rozeznanie cenowe na artykuły na staż zawodowy dla uczniów kierunek fryzjer


Zapytanie ofertowe na dostawę posiłków:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 Szczegółowy opis zamówienia

Informacja o wyniku postępowania


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkoleń/kursów zawodowych - kurs koparko-ładowarki

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkoleń/kursów zawodowych - kurs wizażu


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkoleń/kursów zawodowych - szkolenie SolidWorks

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkoleń/kursów zawodowych - Szkolenie z tematyki upięć, strzyżeń męskich i damskich, najnowszych koloryzacji

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkoleń/kursów zawodowych - kurs tradycyjne budownictwo drewniane

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkoleń/kursów zawodowych - kurs wózki widłowe

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkoleń/kursów zawodowych - Kurs Wykonywanie robót dekarskich na obiektach zabytkowych

Zapytanie dot. wyłonienia nauczycieli