ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Pośrednictwo Pracy

 Firma ECDS Polska sp. z o.o. w ramach usług pośrednictwa pracy:

  • udziela pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  • pozyskuje oferty pracy;
  • udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
  • informuje bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
  • inicjuje i organizuje kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
  • współdziała z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.


Agencja zatrudnienia nr 4244