ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Młodzi do pracy

Firma ECDS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” od 1 grudnia 2013 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pt. „Młodzi do pracy”

Numer projektu: POKL.07.02.01-20-337/13

 

Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych w wieku 15-30 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i/lub podlegających pod Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Pierwszeństwo będą miały osoby w wieku do 24 lat.

 

Celem projektu jest obniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród 50 osób w wieku 15-30 lat zam. w Białymstoku i powiecie białostockim poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego adekwatnego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2015 r.

 

W ramach projektu oferujemy

- warsztaty doradcze,

- warsztaty rozwoju osobistego,

- szkolenia zawodowe,

- staże od 3 do 6 miesięcy,

- Klub Środowiskowy: warsztaty internetowe, taneczne, radiowo-muzyczne,

- konsultacje ze specjalistami: doradca, psycholog, pedagog, mediator.

 

Zapewniamy

- dodatek szkoleniowy (szkolenia zawodowe),

- bilety miesięczne,

- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

- doświadczonych i sprawdzonych trenerów.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Zapisy osobiście, meilem, faksem w biurze projektu ECDS Polska Sp. z o.o. Białystok

ul. Św. Rocha 5 lok 208 Tel./fax 85 744 39 35 lub 85 742 20 05 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

oraz u Partnera: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, ul. Proletariacka 21,

tel./faks. 85 652 47 17, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.