ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Dotacje EU

ECDS Polska zajmuje się kompleksowym, profesjonalnym i skutecznym doradztwem z zakresu pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i zarządzania projektami, które otrzymały wsparcie.

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu:

 

 1. Wniosków pomocowych
 2. Studiów wykonalności projektów
 3. Biznes planów
 4. Raportów oddziaływania na środowisko oraz audytów energetycznych
 5. Strategii rozwoju miast i gmin
 6. Planów Rozwoju Lokalnego
 7. Planów Odnowy Miejscowości
 8. Wieloletnich Planów Inwestycyjnych
 9. Badań rynku, planów marketingowych
 10. Strategii rozwoju przedsiębiorstw
 11. Świadczy konsultacje dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących wnioski o dotacje unijne

 


Klienci naszej firmy otrzymują fachowe doradztwo doświadczonych ekspertów, pomoc przy wyborze najlepszych rozwiązań koncepcyjnych i technicznych, a także wsparcie w kontaktach z instytucjami pośredniczącymi w rozdysponowywaniu środków dotacyjnych.


Korzystając z usług ECDS Polska zyskają Państwo pewność, że dokumentacja aplikacyjna zostanie opracowana w sposób rzetelny i zgodny z wytycznymi programowymi. Dysponujemy sprawdzonym zespołem konsultantów. Od roku 2000 wraz coraz szerszym wykorzystywaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej przez władze samorządowe wykonaliśmy wiele opracowań na potrzeby wniosków inwestycyjnych programu PHARE, SAPARD, ISPA, ZPORR, Interreg, EOG, EFS, SPO WKP, SPO RZL, a także funduszy strukturalnych na lata 2007 - 2013.