ECDS Polska sp. z o.o.
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.208
tel./fax: 85 742 20 05
tel. 85 744 39 35
biuro@ecds.pl

KRS: 000101169, NIP: 542-15-10-818

Główny

Dotacje

Oferujemy sukcesywną pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej i zarządzaniu projektami, które otrzymały wsparcie. Nasi specjaliści gwarantują wysoką jakość usług w kwestii wyboru najlepszych rozwiązań koncepcyjnych, technicznych oraz w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami pośredniczącymi w rozdysponowywaniu środków dotacyjnych.

Szkolenia

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia otwarte, zamknięte dostosowane do potrzeb klienta, szkolenia połączone z imprezami integracyjnymi, a także szkolenia bezpłatne dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa. Szkolenia są przeprowadzana przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych szkoleniowców.

Konsultacje

Celem ECDS Polska jest wsparcie doradcze Naszych Klientów umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ich rozwój oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Gimnazjum nr 13

Młodzi do pracy

Klaster Otoczenia BiznesuKlaster Instytucji Otoczenia Biznesu to lider klasteringu we wschodniej części naszego kraju. Suma potencjałów 25 podmiotów zaangażowanych w tworzenie tej inicjatywy zainicjowała zawiązaniem trwałej struktury współpracujących ze sobą instytucji otoczenia biznesu, stanowiąc o atrakcyjności oferty Biznes Klastra. Członkowie klastra to przedsiębiorcy kooperujący na rynku usług okołobiznesowych, konsultingowych, marketingowych, poligraficznych, prawnych oraz szkolnictwa wyższego.

Celem i zarazem misją Wschodniego Klastra Budowlanego jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy. Funkcjonowanie Wschodniego Klastra Budowlanego opiera się na pełnej współpracy między firmami oraz na budowaniu wzajemnych relacji z jednostkami administracji państwowej i środowiskiem naukowo-badawczym.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to organizacja zrzeszająca podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Skupia on przedstawicieli branży świadczących usługi i produkty turystyczne (m.in. turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, turystyka biznesowa, turystyka rekreacyjna, itp., baza noclegowa - hotele, kwatery agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy, hostele oraz gastronomia).

 

O Firmie

Witamy na stronie firmy ECDS Polska sp. z o.o.

Nasza firma działa z myślą o świadczeniu szerokiego zakresu usług doradczych i szkoleniowych jednostkom samorządu terytorialnego, ich jednostkom budżetowym, organizacjom, instytucjom oraz przedsiębiorstwom.

Główne obszary działalności firmy:

 • Pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne na projekty inwestycyjne i szkoleniowe. W jej zakres wchodzi m.in.:
 • wstępna weryfikację projektu przedsięwzięcia, dopasowanie projektu do wymagań wybranego programu, ocena szans otrzymania dotacji,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania (wniosek, studium wykonalności, biznes plan i pozostałe dokumenty),
 • rozliczenie dotacji, sporządzanie wniosków o płatność, przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych, monitoring i ewaluację osiągniętych rezultatów.
 • Doskonalenie kadr

Celem naszej firmy jest pomaganie organizacjom i przedsiębiorstwom w podnoszeniu konkurencyjności oraz skuteczności działania w oparciu o inwestycje w ich najcenniejszy kapitał - pracowników. Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń zamkniętych dostosowanych do potrzeb Klienta, szkoleń otwartych, szkoleń dofinansowanych ze środków UE oraz imprez integracyjnych. Szkolenia te są skierowane do osób nastawionych na rozwój własnych umiejętności, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także do przedsiębiorców, którzy poprzez rozwój zawodowy pracowników pragną budować przewagę konkurencyjną firmy.

Firma ECDS Polska sp. z o.o. od 2003 roku funkcjonuje pod nazwą własną, jest kontynuacją Białostockiej Szkoły Biznesu Centrum Doradcze założonej w 1996 roku przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.

Jesteśmy firmą szkoleniowo doradczą specjalizującą się w zakresie pisania projektów wspólfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Naszym klientom od lat oferujemy innowacyjne rozwiązania:

 • szkoleniowe zapewniające skuteczną i efektywną przyswajalność zdobywanej wiedzy,
 • doradcze uwzględniające długoterminowe potrzeby otwierające przed nimi coraz trwalsze perspektywy.

Z naszych rozwiązań korzystają m.in. jednostki administracji samorządowej, przedsiębiorstwa a także osoby fizyczne. Organizując szkolenia stawiamy sobie za cel pomaganie naszym klientom w podnoszeniu skuteczności i efektywności ich działania. Nasze usługi oferujemy głównie kadrze kierowniczej średniego szczebla oraz szeregowym pracownikom. Od listopada 2007 roku prowadzimy agencję pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, agencję doradztwa personalnego, agencję poradnictwa zawodowego oraz agencję pracy tymczasowej.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników i stale poszerzającej się kadry wywodzącej się z uczelni wyższych, a także instytucji badawczych.

Misją ECDS Polska jest dostarczanie rozwiązań, poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego pojedynczych jednostek jak i całych organizacji, niezbędnych do realizacji założeń strategicznych firmy oraz zwiększania jej konkurencyjności na rynku

Oto niektóre priorytety naszej firmy:

 • Profesjonalizm merytoryczny
 • Elastyczność rozwiązań
 • Jakość oferowanych szkoleń

Będzie nam miło, kiedy będziemy mogli zapoznać Państwa z naszą ofertą osobiście. Gwarantujemy, że każda minuta zainwestowana w spotkanie z nami, to bardzo dobra inwestycja z wysoką stopą zwrotu.

Z poważaniem pracownicy firmy ECDS Polska sp. z o.o..

 

 

 

Konsulting

ECDS Polska sp. z o.o. oferuje rolnikom kompleksową usługę związana z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych. Przygotowanie dokumentacji i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków pomocowych jest procesem złożonym, czasochłonnym i skomplikowanym. W ramach tych usług proponujemy nasze wsparcie doradcze w poszczególnych etapach pozyskiwania dotacji.
Oferujemy:
 • Wnioski o przyznanie pomocy wypełniony na formularzu udostępnionym przez ARiMR,
 • Plan rozwoju gospodarstwa na formularzu udostępnionym przez ARiMR,
 • Doradztwo w trakcie wdrożenia projektu,
 • Monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • Przygotowanie sprawozdań końcowych,
 • Przygotowanie rozliczeń finansowych,
Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Celem ECDS Polska jest wsparcie doradcze Naszych Klientów umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ich rozwój oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Służą temu wykonywane przez nas opracowania i usługi, takie jak:
 
 • Biznes plany i analizy finansowe
 • Doradztwo ekonomiczno – finansowe
 • Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej
 • Badania rynku
 • Analizy branżowe
 • Usługi w zakresie ochrony środowiska
 • Audyty energetyczne
 • Badania eksperckie, analizy treści
 • Badania rynku pracy
 • Grupa badań HR: badanie potrzeb szkoleniowych, badania pracowników i kadry menedżerskiej
 • Prace badawczo - rozwojowe w zakresie społeczeństwa informacyjnego
 • Strategie, plany, koncepcje rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Studia wykonalności oraz dokumentacje przetargowe w zakresie inwestycji informatycznych

Zainteresowane podmioty serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dotacje EU

ECDS Polska zajmuje się kompleksowym, profesjonalnym i skutecznym doradztwem z zakresu pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i zarządzania projektami, które otrzymały wsparcie.

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu:

 

 1. Wniosków pomocowych
 2. Studiów wykonalności projektów
 3. Biznes planów
 4. Raportów oddziaływania na środowisko oraz audytów energetycznych
 5. Strategii rozwoju miast i gmin
 6. Planów Rozwoju Lokalnego
 7. Planów Odnowy Miejscowości
 8. Wieloletnich Planów Inwestycyjnych
 9. Badań rynku, planów marketingowych
 10. Strategii rozwoju przedsiębiorstw
 11. Świadczy konsultacje dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących wnioski o dotacje unijne

 


Klienci naszej firmy otrzymują fachowe doradztwo doświadczonych ekspertów, pomoc przy wyborze najlepszych rozwiązań koncepcyjnych i technicznych, a także wsparcie w kontaktach z instytucjami pośredniczącymi w rozdysponowywaniu środków dotacyjnych.


Korzystając z usług ECDS Polska zyskają Państwo pewność, że dokumentacja aplikacyjna zostanie opracowana w sposób rzetelny i zgodny z wytycznymi programowymi. Dysponujemy sprawdzonym zespołem konsultantów. Od roku 2000 wraz coraz szerszym wykorzystywaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej przez władze samorządowe wykonaliśmy wiele opracowań na potrzeby wniosków inwestycyjnych programu PHARE, SAPARD, ISPA, ZPORR, Interreg, EOG, EFS, SPO WKP, SPO RZL, a także funduszy strukturalnych na lata 2007 - 2013.

Szkolenia

Nasze szkolenia kierujemy do firm i osób fizycznych, które chcą nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności, by odnieść sukces zawodowy i osobisty. Szkolenia organizowane przez ECDS Polska to gwarancja najwyższej jakości, poziomu merytorycznego oraz atrakcyjnej formuły. Współpracujemy z cenionymi, doskonale przygotowanymi merytorycznie i praktycznie szkoleniowcami.

 W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, proponujemy naszym Klientom bogatą ofertę usług szkoleniowych, zawierającą szkolenia otwarte, zamknięte dostosowane do potrzeb Klienta, szkolenia połączone z imprezami integracyjnymi, a także szkolenia bezpłatne dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa.

W ramach swych usług oferujemy także przygotowanie kompleksowych projektów szkoleniowych, na które pozyskujemy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), zapewniamy ich organizację, realizację, a także prowadzimy ewaluację i rozliczenia.
 
Tematyka szkoleń organizowanych przez Firmę ECDS Polska sp. z o.o.:
 • Efektywne zarządzanie i kierowanie konfliktem  
 • Rozwój i wzmocnienie pewności Siebie
 • Techniki negocjacji  
 • Trening rozwoju kreatywności
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Komunikacja społeczna
 • Rozwój motywacji
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie stresem
 • Skuteczny zaopatrzeniowiec
 • Techniki sprzedaży
 • Telemarketing
 • Trudne Rozmowy z Pracownikami
 • Projektowanie ścieżek rozwoju pracowników  
 • Wdrażanie systemów zarządzania zasobami ludzkimi  
 • Zarządzanie Kompetencjami w Firmie  
 • Zarządzanie Szkoleniami w firmie
 • Efektywne delegowanie zadań
 • Efektywne motywowanie pracowników
 • Zarządzanie konfliktami