O Firmie

Witamy na stronie firmy ECDS Polska sp. z o.o.

Nasza firma działa z myślą o świadczeniu szerokiego zakresu usług doradczych i szkoleniowych jednostkom samorządu terytorialnego, ich jednostkom budżetowym, organizacjom, instytucjom oraz przedsiębiorstwom.

Główne obszary działalności firmy:

  • Pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne na projekty inwestycyjne i szkoleniowe. W jej zakres wchodzi m.in.:
  • wstępna weryfikację projektu przedsięwzięcia, dopasowanie projektu do wymagań wybranego programu, ocena szans otrzymania dotacji,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania (wniosek, studium wykonalności, biznes plan i pozostałe dokumenty),
  • rozliczenie dotacji, sporządzanie wniosków o płatność, przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych, monitoring i ewaluację osiągniętych rezultatów.
  • Doskonalenie kadr

Celem naszej firmy jest pomaganie organizacjom i przedsiębiorstwom w podnoszeniu konkurencyjności oraz skuteczności działania w oparciu o inwestycje w ich najcenniejszy kapitał - pracowników. Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń zamkniętych dostosowanych do potrzeb Klienta, szkoleń otwartych, szkoleń dofinansowanych ze środków UE oraz imprez integracyjnych. Szkolenia te są skierowane do osób nastawionych na rozwój własnych umiejętności, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także do przedsiębiorców, którzy poprzez rozwój zawodowy pracowników pragną budować przewagę konkurencyjną firmy.

Firma ECDS Polska sp. z o.o. od 2003 roku funkcjonuje pod nazwą własną, jest kontynuacją Białostockiej Szkoły Biznesu Centrum Doradcze założonej w 1996 roku przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.

Jesteśmy firmą szkoleniowo doradczą specjalizującą się w zakresie pisania projektów wspólfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Naszym klientom od lat oferujemy innowacyjne rozwiązania:

  • szkoleniowe zapewniające skuteczną i efektywną przyswajalność zdobywanej wiedzy,
  • doradcze uwzględniające długoterminowe potrzeby otwierające przed nimi coraz trwalsze perspektywy.

Z naszych rozwiązań korzystają m.in. jednostki administracji samorządowej, przedsiębiorstwa a także osoby fizyczne. Organizując szkolenia stawiamy sobie za cel pomaganie naszym klientom w podnoszeniu skuteczności i efektywności ich działania. Nasze usługi oferujemy głównie kadrze kierowniczej średniego szczebla oraz szeregowym pracownikom. Od listopada 2007 roku prowadzimy agencję pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, agencję doradztwa personalnego, agencję poradnictwa zawodowego oraz agencję pracy tymczasowej.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników i stale poszerzającej się kadry wywodzącej się z uczelni wyższych, a także instytucji badawczych.

Misją ECDS Polska jest dostarczanie rozwiązań, poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego pojedynczych jednostek jak i całych organizacji, niezbędnych do realizacji założeń strategicznych firmy oraz zwiększania jej konkurencyjności na rynku

Oto niektóre priorytety naszej firmy:

  • Profesjonalizm merytoryczny
  • Elastyczność rozwiązań
  • Jakość oferowanych szkoleń

Będzie nam miło, kiedy będziemy mogli zapoznać Państwa z naszą ofertą osobiście. Gwarantujemy, że każda minuta zainwestowana w spotkanie z nami, to bardzo dobra inwestycja z wysoką stopą zwrotu.

Z poważaniem pracownicy firmy ECDS Polska sp. z o.o..